Dit is demo store. Er worden geen orders voldaan.

Casio grafische rekenmachine

Grafische rekenmachine Casio

Onder scholieren en studenten is de grafische rekenmachine van Casio erg populair. Casio is een wereldbekend merk van Grafische rekenmachines. Zodra je de basisschool verlaat voor middelbare school en wiskunde op school krijgt, is het een goede keus om een rekenmachine van Casio aan te schaffen. Bij schoolshopper heb je de keuze uit de bekende modellen van casio zoals FX-82MSfx-9860gii en fx-cg20

Casio voor middelbare school

Betere onderwijskwaliteit dankzij de grafische rekenmachine van Casio. Tijdrovend, monotoon en steeds weer terugkerend uitrekenen van afzonderlijke rekenstappen zoals het tekenen van grafieken met de hand is niet meer nodig zodat meer tijd overblijft voor een experimentele methode voor het zoeken van de oplossing. De leerlingen verliezen geen tijd en energie aan het uitvoeren van standaardberekeningen maar kunnen zich dankzij de grafische rekenmachine concentreren op de verschillende oplossingsmethoden. Er kunnen bijvoorbeeld verschillende visualisatie-experimenten worden uitgevoerd waarna de oplossingsmethoden en bereikte resultaten met elkaar vergeleken en besproken kunnen worden. De leerlingen krijgen daardoor meer wiskundig inzicht en zullen in de toekomst verbanden sneller kunnen herkennen en begrijpen.

 

Doordacht
Tijdrovend, monotoon en steeds weer terugkerend uitrekenen van afzonderlijke rekenstappen zoals het tekenen van grafieken met de hand is niet meer nodig. De grafische rekenmachine tekent voortaan de grafieken. 

De leerlingen kunnen zich concentreren op experimentele oplossingsmethoden en de resultaten met elkaar vergelijken en bespreken.
 
Dynamisch
Verbanden tussen de functie, de functiewaarde en de functiegrafieken worden snel aanschouwelijk gemaakt - grotere verbanden worden duidelijk. 

Het gedrag van functies, bijv. bij parameterwijzigingen, kan snel en gemakkelijk gevisualiseerd worden.

 

Tijdbesparend
De leerlingen krijgen meer wiskundig inzicht en zullen in de toekomst verbanden en oplossingsmethoden sneller herkennen en begrijpen. 

Probleemgericht werken maakt bovendien praktijkgericht onderwijs mogelijk en motiveert zo de leerling.

Voor een perfecte presentatie in de les en een comfortabele lesvoorbereiding, biedt CASIO behalve de grafische rekenmachines ook bijbehorende software- en presentatieproducten.